Psychológia

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD

Prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy. Je pedagogička, lektorka a športová psychologička, ktorá na Univerzite Komenského vyštudovala FTVŠ aj psychológiu. Zameriava sa najmä na oblasti mentálnej prípravy individuálnych športovcov i športových tímov, skvalitnenie tréningu založenom na koncentrácii športovca, zvládnutie stresu, tlaku a prenesenie tréningového výkonu do podmienok súťaže. V športovej praxi spolupracuje s tenistami, športovými strelcami, džudistami, lyžiarmi, atlétmi, karatistami, golfistami, hokejistami či stolnými tenistami.

Kontakt